Stałe fizyczne, matematyczne, chemiczne, jednostki - strona głowna
  Home     Stałe fizyczne     Jednostki     Pierwiastki chemiczne     Stałe matematyczne     Źródła     Linki     Kontakt  
                   Home

Stałe fizyczne
matematyczne, chemiczne, astrofizyczne i inne


Witaj na stronie ze stałymi!

Niniejsza strona powstała w celu ułatwienia pracy wszystkim, którzy często muszą sięgać po stałe fizyczne, matematyczne, chemiczne i inne. Wartości stałych są opatrzone niepewnościami pomiarowymi, co w bardziej zaawansowanych obliczeniach bywa przydatne. W trakcie opracowywania jest również dział z jednostkami SI, CGS oraz pozaukładowymi wraz z przelicznikami.

Podane wartości są rekomendowane przez CODATA (Committee on Data for Science and Technology) oraz NIST (National Institute of Standards and Technology).


Stałe fizyczne

W tym dziale zamieszczono stałe fizyczne i podzielono je na następujące kategorie:
       :: Podstawowe stałe fizyki
       :: Masy cząstek elementarnych
             Szczegółowe własności cząstek elementarnych:
             :: kwarki
             :: leptony
             :: mezony
             :: bariony
       :: Własności światła laserowego
       :: Stałe stosowane w astrofizyce i astronomii

Jednostki

Tę część podzielono na sześć działów:
       :: Jednostki układu SI - definicje, wymiary i symbole
       :: Jednostki układu CGS (w przygotowaniu)
       :: Jednostki stosowane w astrofizyce i astronomii (w przygotowaniu)
       :: Jednostki pozaukładowe oraz przeliczniki (w przygotowaniu)
       :: Przedrostki liczbowe - wielokrotne i podwielokrotne
       :: Przeliczniki pomiędzy jednostkami energii

Pierwiastki chemiczne

W tej części zamieszczono okresowy układ pierwiastków. Aby uzyskać informacje o pierwiastku należy kliknąć w jego nazwę. Dostępne informacje to: symbol, liczba atomowa, masa atomowa, stan skupienia, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, gęstość, rok odkrycia, energia jonizacji, wartościowość, charakter tlenków, liczba znanych izotopów, elektroujemność i konfiguracja elektronowa.

       :: Własności pierwiastków - tablica Mendelejewa

Stałe matematyczne

Tu zamieszczono stałe matematyczne. Oprócz wartości najbardziej znanych stałych jest również do ściągnięcia liczba pi i liczba e z dokładnością do miliona cyfr po przecinku:

       :: Stałe matematyczne
       :: Liczba pi
       :: Liczba e


Podstawowe stałe fizycznePoczątek
Nazwa stałej    Oznaczenie    Wartość     Uwagi     Źródło
Prędkość światła w próżni c 299792458 m/s   wartość dokładna [1]
Stała Plancka h (6,6260693 ± 0,0000011) · 10-34 J/Hz
  [1]
Stała Plancka
(h kreślone)
ħ = h/2π (1,05457168 ± 0,000000018) · 10-34 J/Hz =
= (6,582 119 15 ± 0,00000056) · 10-22 MeV · s
  [1]
Liczba Avogadra NA (6,0221415 ± 0,0000010) · 1023 mol-1   [1]
Jednostka masy atomowej
1/12 masy atomu węgla 12C
1 u = 1 g · mol-1/NA (1,66053886 ± 0,00000028) · 10-27 kg
(931,494043 ± 0,000082) MeV/c2
  [1]
Stała grawitacyjna GN (6,6742 ± 0,0010) · 10-11 m3/(kg · s2)
(6,7087 ± 0,0010) · 10-39 ħc(GeV/c2)-2
  [1]
Ładunek elektronu
(ładunek elementarny)
e (1,60217653 ± 0,00000014) · 10-19 C =
(4,80320441 ± 0,00000041) · 10-10 esu
  [1]
Ładunek właściwy elektronu -e/me (-1,758882012 ± 0,00000015) · 1011 C/kg   [1]
Klasyczny promień elektronu r0 = µ0e2/4πme (2,817940325 ± 0,000000028) · 10-15 m   [1]
Masa elektronu me (0,510998318 ± 0,000000044) MeV/c2
(9,1093826 ± 0,0000016) · 10-31 kg
  [1]
Masa protonu mp (938,272029 ± 0,000000080) MeV/c2
(1,67262171 ± 0,00000029) · 10-27 kg
(1,00727646688 ± 0,00000000013) u
(1836,15267261 ± 0,00000085) me
  [1]
Masa deuteronu md (1875,61282 ± 0,00016) MeV/c2   [1]
Przenikalność magnetyczna próżni µ0 4π · 10-7 N/A-2 =
= 12,5663706144... · 10-7 N/A-2
wartość dokładna [1]
Przenikalność elektryczna próżni ε0 = 1/µ0c2 8,854187817... · 10-12 F/m wartość dokładna [1]
Impedancja próżni Z0 = µ0c 376, 730 313 461... Ω (ohm) wartość dokładna [1]
Magneton Bohra µB = /2me (927,400 949 ± 0,000080) · 10-26 J/T
(5,788381 804 ± 0,000000 039) · 10-5 eV/T
(13,9962458 ± 0,0000012) · 109 Hz/T
(46,6864507 ± 0,0000040) (m · T)-1
(0,6717131 ± 0,0000012) K/T
  [1]
Magneton jądrowy µN = /2mp (5,050 783 43 ± 0,000 000 43) · 10-27 J/T
(3,152 451 259 ± 0,000 000 021) · 10-8 eV/T
(7,622 593 71 ± 0,000 000 65) MHz/T
(2,542 623 58 ± 0,000 000 22) · 10-2 (m · T)-1
(3,658 2637 ± 0,000 0064) · 10-4 K/T
  [1]
Komptonowska długość fali neutronu λc,n = h/(mnc) (1,3195909067 ± 0,0000000088) · 10-15 m   [1]
Komptonowska długość fali protonu λc,p = h/(mpc) (1,3214098555 ± 0,0000000088) · 10-15 m   [1]
Komptonowska długość fali elektronu λc,e = h/(mec) (2,426310238 ± 0,000000016) · 10-12 m   [1]
Promień Bohra a0 (0,5291772108 ± 0,0000000018) · 10-10 m   [1]
Stała Wiena C = λmaxT (2,897768 ± 0,0000015) · 10 -3 m · K   [1]
Stała Boltzmanna k = R/NA (1,3806505 ± 0,0000024) · 10-23 J/K
(8,617343 ± 0,000015) · 10-5 eV/K
(2,0836644 ± 0,0000036) · 1010 Hz/K
  [1]
Uniwersalna stała gazowa R (8,314472 ± 0,000015) J/(mol · K)   [1]
Objętość mola gazu doskonałego
w warunkach normalnych
T0 = 273,15 K, p0 = 101325 Pa
V0 = RT0/p0 (22,413996 ± 0,000039) · 10 -3 m3/mol   [1]
Liczba Loschmidta n0 (2,6867773 ± 0,0000047) · 1025 m-3   [1]
Kwant strumienia magnetycznego Φ0 = h/2e (2,06783372 ± 0,00000018) · 10-15 Wb   [1]
Kwant cyrkulacji h/2me
h/me
(3,636947550 ± 0,000000024) · 10-4 J/(Hz · kg)
  [1]
Pierwsza stała promieniowania c1 = 2πhc2 (3,74177138 ± 0,00000064) · 10-16 W · m2   [1]
Druga stała promieniowania c2 = hc/k (1,438 7752 ± 0,0000025) · 10-2 m · K   [1]
Stała Rydberga
(liczba falowa Rydberga)
R = µ02mec3e4/8h3 (10973731,568525 ± 0,000073) m-1   [1]
Stała Stefana-Boltzmanna σ = π2k4/60ħ3c2 (5,670400 ± 0,000040) · 10-8 W/(m2 · K4)   [1]
Stała struktury subtelnej α = µ0ce2/2h 7,297352568 ± 0,000000024
1/137,03599911 ± 0,00000046
  [1]
Stała Faradaya F = NAe (96 485,3383 ± 0,0083) C/mol
  [1]
Standardowe przyspieszenie ziemskie gn 9,80665 m/s2 wartość dokładna [1]


const@physics.edu.pl