Stałe fizyczne, matematyczne, chemiczne, jednostki - strona głowna
  Home     Stałe fizyczne     Jednostki     Pierwiastki chemiczne     Stałe matematyczne     Źródła     Linki     Kontakt  
                   Home Stałe fizyczneStałe astofizyczne

Stałe astrofizyczne


Nazwa stałej    Oznaczenie    Wartość     Uwagi     Źródło
Stała grawitacyjna Newtona GN (6,6742 ± 0,0010) · 10-11 m3/(kg · s2)
(6,7087 ± 0,0010) · 10-39 ħc3/(GeV/c2)-2
  [1]
Jednostka astronomiczna
(średnia odległość Ziemia-Słońce)
au (149 597 870 660 ± 20) m   [1]
Rok tropikalny (2005)
(equinox to equinox)
yr 31 556 925,2 s   [1]
Sidereal year (2005)
(fixed star to fixed star)
yr 31 558 149,8 s   [1]
Mean sidereal day (2005)   23h 56min 4,09053s   [1]
Jansky Jy 10 -26 W/(Hz · m2)   [1]
Masa Plancka (hc/2πGN)1/2 1,22090 ± 0,00009) · 1019 GeV/c2   [1]
Długość Plancka (hGN/2πc3)1/2 1,61624 ± 0,000012) · 10-35 m   [1]
Długość Hubble'a c/H0 ~ 1.2 · 1026 m   [1]
Parsec
(1 au/1 arc sec)
pc (3,0856675807 ± 0.0000000004) · 1016 m
3.262... ly
  [1]
Rok świetlny ly 0,9461... · 1016 m
0,3066... pc
  [1]
Promień Słońca Schwarzschilda 2GNMsun/c2 2.95325008 km   [1]
Masa Słońca Msun (1,98844 ± 0,00030) · 10 30 kg   [1]
Równikowy promień Słońca Rsun 6,961 · 108 m   [1]
Jasność Słońca Lsun (3.846 ± 0.008) · 1026 W   [1]
Promień Ziemi Schwarzschilda 2GNMz/c2 8.87005622 mm   [1]
Masa Ziemi Mz (5.9723 ± 0.0009) · 10 24 kg   [1]
Średni równikowy promień Ziemi RZ 6,378140 · 106 m   [1]
Prędkość Słońca wokół Galaktyki Θo (220 ± 20) km/s   [1]
Odległość Słońca od środka Galaktyki Ro (8.0 ± 5) kpc   [1]
Średni promień Księżyca RK 1,74 · 106 m    
Masa Księżyca mK 7,35 · 1022 kg    


const@physics.edu.pl