Stałe fizyczne, matematyczne, chemiczne, jednostki - strona głowna
  Home     Stałe fizyczne     Jednostki     Pierwiastki chemiczne     Stałe matematyczne     Źródła     Linki     Kontakt  
                   Home Stałe fizyczneWłaściwości barionów

Właściwości barionów

(protonu, neutronu i hipernów: labmda, sigma, ksi i omega)

Właściwości protonu
Nazwa stałej    Oznaczenie    Wartość     Uwagi     Źródło
Skład kwarkowy protonu   uud   [2]
Masa protonu mp (938,272029 ± 0,00008) MeV
(1,6726217 ± 0,0000001) · 10-27 kg
(1,00727646688 ± 0,00000000013) u
  [2]
Moment magnetyczny protonu μp (2,792847351 ± 0,000000028) μN   [2]
Średni czas życia protonu τ > 2,1 · 1029 lat   [2]
Właściwości neutronuPoczątek
Skład kwarkowy neutronu   udd   [2]
Masa neutronu mn (939,56536 ± 0,00008) MeV
(1,6749273 ± 0,0000001) · 10-27 kg
(1,0086649156 ± 0,0000000006) u
  [2]
Moment magnetyczny neutronu μn (-1,9130427 ± 0,0000005) μN   [2]
Średni czas życia neutronu τ
cτ
(885,7 ± 0,8) s
2,655 · 108 km
  [2]
Ładunek neutronu q
(-0,4 ± 1,1) · 10-21 e   [2]
mn - mp mn - mp (1,2933317 ± 0,0000005) MeV
(0,0013884487 ± 0,0000000006) u
  [2]
Właściwości hiperonów ΛPoczątek
Skład kwarkowy hiperonu Λ   uds   [2]
Masa hiperonu Λ
(hiperon lambda)
mΛ (1115,683 ± 0,006) MeV   [2]
Moment magnetyczny hiperonu Λ μn (-0,613 ± 0,004) μN   [2]
Średni czas życia hiperonu Λ τ
cτ
(2,632 ± 0,020) · 10-10 s
7,89 cm
  [2]
Masa powabnego hiperonu Λc+ (C=+1)
(powabny hiperon lambda +)
mΛc+ (2284,9 ± 0,6) MeV   [2]
Masa dolnego hiperonu Λbo (B=-1)
(dolny hiperon lambda 0)
mΛbo (5624 ± 9) MeV   [2]
Właściwości hiperonów ΣPoczątek
Skład kwarkowy hiperonu Σo   uds   [2]
Skład kwarkowy hiperonu Σ+   uus   [2]
Skład kwarkowy hiperonu Σ-   dds   [2]
Masa hiperonu Σo
(hiperon sigma 0)
mΣo (1192,642 ± 0,024) MeV   [2]
Masa hiperonu Σ+
(hiperon sigma +)
mΣ+ (1189,37 ± 0,07) MeV   [2]
Masa hiperonu Σ-
(hiperon sigma -)
mΣ- (1197,449 ± 0,030) MeV   [2]
Moment magnetyczny hiperonu Σo μΣo (1,61 ± 0,08) μN   [2]
Moment magnetyczny hiperonu Σ+ μΣ+ (2,458 ± 0,010) μN   [2]
Moment magnetyczny hiperonu Σ- μΣ- (-1,610 ± 0,025) μN   [2]
Średni czas życia hiperonu Σo τ
cτ
(7,4 ± 0,7) · 10-20 s
2,22 · 10-11 m
  [2]
Średni czas życia hiperonu Σ+ τ
cτ
(0,8018 ± 0,0026) · 10-10 s
2,404 cm
  [2]
Średni czas życia hiperonu Σ- τ
cτ
(1,479 ± 0,011) · 10-10 s
4,434 cm
  [2]
Właściwości hiperonów ΞPoczątek
Skład kwarkowy hiperonu Ξo   uss   [2]
Skład kwarkowy hiperonu Ξ-   dss   [2]
Skład kwarkowy hiperonu Ξco   dsc   [2]
Skład kwarkowy hiperonu Ξc+   usc   [2]
Masa hiperonu Ξo
(hiperon ksi 0)
mΞ0 (1314,83 ± 0,20) MeV   [2]
Masa hiperonu Ξ-
(hiperon ksi -)
mΞ- (1321,31 ± 0,13) MeV   [2]
Masa powabnego hiperonu Ξc+ (C=+1)
(powabny hiperon ksi +)
mΞc+ (2466,3 ± 1,4) MeV   [2]
Masa powabnego hiperonu Ξco (C=+1)
(powabny hiperon ksi 0)
mΞco (2471,8 ± 1,4) MeV   [2]
Moment magnetyczny hiperonu Ξo μΞo (-1,250 ± 0,014) μN   [2]
Moment magnetyczny hiperonu Ξ- μΞ- (-0,6507 ± 0,0025) μN   [2]
Średni czas życia hiperonu Ξo τ
cτ
(2,90 ± 0,09) · 10-10 s
8,71 cm
  [2]
Średni czas życia hiperonu Ξ- τ
cτ
(1,639 ± 0,015) · 10-10 s
4,91 cm
  [2]
Właściwości hiperonu ΩPoczątek
Skład kwarkowy hiperonu Ω-   sss   [2]
Masa hiperonu Ω-
(hiperon omega -)
mΩ- (1672,45 ± 0,29) MeV   [2]
Moment magnetyczny hiperonu Ω- μΩ- (-2,02 ± 0,05) μN   [2]
Średni czas życia hiperonu Ω- τ
cτ
(0,821 ± 0,011) · 10-10 s
2,461 cm
  [2]


const@physics.edu.pl