Stałe fizyczne, matematyczne, chemiczne, jednostki - strona głowna
  Home     Stałe fizyczne     Jednostki     Pierwiastki chemiczne     Stałe matematyczne     Źródła     Linki     Kontakt  
                   Home JednostkiJednostki energii i przeliczniki

Relacje pomiędzy jednostkami energii


Relacje pomiędzy jednostkami energiiPoczątek
Nazwa stałej    Oznaczenie    Wartość     Uwagi     Źródło
J
(dżul)
kg
m-1
Hz
K
eV
u
1 J => 1,112650056... · 10-17 kg (dokładnie)
1 J => (5,03411720 ± 0,00000086) · 1024 m-1
1 J => (1,50919037 ± 0,00000026) · 1033 Hz
1 J => (7,242963 ± 0,000013) · 1022 K
1 J => (6,24150947 ± 0,00000053) · 1018 eV
1 J => (6,7005361 ± 0,0000011) · 109 u
  [1]
kg
(kilogram)
J
m-1
Hz
K
eV
u
1 kg => 8,987551787... · 1016 J (dokładnie)
1 kg => (4,52443891 ± 0,00000077) · 1041 m-1
1 kg => (1,35639266 ± 0,00000023) · 1050 Hz
1 kg => (6,509650 ± 0,000011) · 1039 K
1 kg => (5,60958896 ± 0,00000048) · 1035 eV
1 kg => (6,0221415 ± 0,0000010) · 1026 u
  [1]
m-1
(odwrotność metra)
J
kg-1
Hz
K
eV
u
1 m-1 => (1,98644561 ± 0,00000034) · 10-25 J
1 m-1 => (2,21021881 ± 0,00000038) · 10-42 kg
1 m-1 => 299792458 Hz (dokładnie)
1 m-1 => (1,4387752 ± 0,0000025) · 10-2 K
1 m-1 => (1,23984191 ± 0,00000011) · 10-6 eV
1 m-1 => (1,3310250506 ± 0,0000000089) · 10-15 u
  [1]
Hz
(herc)
J
kg
m-1
K
eV
u
1 Hz => (6,6260693 ± 0,0000011) · 10-34 J
1 Hz => (7,3724964 ± 0,0000013) · 10-51 kg
1 Hz => 3,335640951... · 10-9 m-1 (dokładnie)
1 Hz => (4,7992374 ± 0,0000084) · 10-11 K
1 Hz => (4,13566743 ± 0,00000035) · 10-15 eV
1 Hz => (4,439821667 ± 0,000000030) · 10-24 u
  [1]
K
(kelwin)
J
kg
m-1
Hz
eV
u
1 K => (1,3806505 ± 0,0000024) · 10-23 J
1 K => (1,5361808 ± 0,0000027) · 10-40 kg
1 K => (69,50356 ± 0,00012) m-1
1 K => (2,0836644 ± 0,0000036) · 1010 Hz
1 K => (8,617343 ± 0,000015) · 10-5 eV
1 K => (9,251098 ± 0,000016) · 10-14 u
  [1]
eV
(elektronowolt)
J
kg
m-1
Hz
K
u
1 eV => (1,60217653 ± 0,00000014) · 10-19 J
1 eV => (1,78266181 ± 0,00000015) · 10-36 kg
1 eV => (8,06554445 ± 0,00000069) · 105 m-1
1 eV => (2,41798940 ± 0,00000021) · 1014 Hz
1 eV => (1,1604505 ± 0,0000020) · 104 K
1 eV => (1,073544171 ± 0,000000092) · 10-9 u
  [1]
u
(jednostka masy
atomowej)
J
kg
m-1
Hz
K
eV
1 u => (1,49241790 ± 0,00000026) · 10-10 J
1 u => (1,66053886 ± 0,00000028) · 10-27 kg
1 u => (7,513006608 ± 0,000000050) · 1014 m-1
1 u => (2,252342718 ± 0,000000015) · 1023 Hz
1 u => (1,0809527 ± 0,0000019) · 1013 K
1 u => (931,494043 ± 0,000080) · 106 eV
  [1]


const@physics.edu.pl