Stałe fizyczne, matematyczne, chemiczne, jednostki - strona głowna
  Home     Stałe fizyczne     Jednostki     Pierwiastki chemiczne     Stałe matematyczne     Źródła     Linki     Kontakt  
                   Home Stałe fizyczneWłaściwości leptonów

Właściwości leptonów

(elektronu, mionu, leptonu tau oraz neutrin)

Właściwości leptonówPoczątek
Właściwości elektronu
Nazwa stałej    Oznaczenie    Wartość     Uwagi     Źródło
Masa elektronu me (0,51099892 0,00000004) MeV
(9,1093826 ± 0,0000007) · 10-31 kg
(548,57990945 ± 0,00000024) · 10-6 u
  [2]
Czas życia elektronu τ
> 4,6 · 1026 lat
  [2]
Moment magnetyczny elektronu μ
(1,001159651287 ± 0,000000000004) μB   [2]
Właściwości mionuPoczątek
Masa mionu mμ (105,658369 ± 0,000009) MeV
(0,18835314 ± 0,00000002) · 10-27 kg
(0,1134289264 ± 0,0000000030) u
  [2]
Czas życia mionu τ
cτ
(2,19703 ± 0,00004) · 10-6 s
658,654 m
  [2]
Moment magnetyczny mionu μ
(1,0011659160 ± 0,0000000006) eh/4πmμ   [2]
Właściwości leptonu τPoczątek
Masa leptonu τ mτ (1779,99 ± 0,29) MeV
  [2]
Czas życia taonu τ
cτ
(290,6 ± 1,1) · 10-15 s
87,11 μm
  [2]
Właściwości neutrina elektronowegoPoczątek
Masa neutrina elektronowego νe < 3 eV
  [2]
Czas życia/masa τ/mν
> 7 · 109 s/eV     (n. słoneczne)
> 300 s/eV     (n. z rektora)
  [2]
Moment magnetyczny neutrina elektronowego μ
< 1,0 · 10-10 μB   [2]
Właściwości neutrina mionowegoPoczątek
Masa neutrina mionowego ντ < 0,19 MeV
  [2]
Czas życia/masa τ/mν
> 15,4 s/eV
  [2]
Moment magnetyczny neutrina mionowego μ
< 6,8 · 10-10 μB   [2]
Właściwości neutrina taonowegoPoczątek
Masa neutrina taonowego ντ < 18,2 MeV
  [2]
Moment magnetyczny neutrina taonowego μ
< 3,9 · 10-7 μB   [2]


const@physics.edu.pl