Stałe fizyczne, matematyczne, chemiczne, jednostki - strona głowna
  Home     Stałe fizyczne     Jednostki     Pierwiastki chemiczne     Stałe matematyczne     Źródła     Linki     Kontakt  
                   Home Stałe fizyczneMasy cząstek elementarnych

Masy cząstek elementarnych


Masy cząstek elementarnych (bariony, leptony, mezony, kwarki, nośniki oddziaływań)
Masy barionów
Początek
Nazwa stałej    Oznaczenie    Wartość     Uwagi     Źródło
Masa protonu mp (938,272029 ± 0,00008) MeV
(1,6726217 ± 0,0000001) · 10-27 kg
(1,00727646688 ± 0,00000000013) u
    [2]
Masa neutronu mn (939,56536 ± 0,00008) MeV
(1,6749273 ± 0,0000001) · 10-27 kg
(1,0086649156 ± 0,0000000006) u
    [2]
mn - mp mn - mp (1,2933317 ± 0,0000005) MeV
(0,0013884487 ± 0,0000000006) u
    [2]
Masa hiperonu Λ
(hiperon lambda)
mΛ (1115,683 ± 0,006) MeV     [2]
Masa powabnego hiperonu Λc+ (C=+1)
(powabny hiperon lambda +)
mΛc+ (2284,9 ± 0,6) MeV     [2]
Masa dolnego hiperonu Λbo (B=-1)
(dolny hiperon lambda 0)
mΛbo (5624 ± 9) MeV     [2]
Masa hiperonu Σo
(hiperon sigma 0)
mΣo (1192,642 ± 0,024) MeV     [2]
Masa hiperonu Σ+
(hiperon sigma +)
mΣ+ (1189,37 ± 0,07) MeV     [2]
Masa hiperonu Σ-
(hiperon sigma -)
mΣ- (1197,449 ± 0,030) MeV     [2]
Masa hiperonu Ξ0
(hiperon ksi 0)
mΞ0 (1314,83 ± 0,20) MeV     [2]
Masa hiperonu Ξ-
(hiperon ksi -)
mΞ- (1321,31 ± 0,13) MeV     [2]
Masa powabnego hiperonu Ξc+ (C=+1)
(powabny hiperon ksi +)
mΞc+ (2466,3 ± 1,4) MeV     [2]
Masa powabnego hiperonu Ξco (C=+1)
(powabny hiperon ksi 0)
mΞco (2471,8 ± 1,4) MeV     [2]
Masa hiperonu Ω-
(hiperon omega -)
mΩ- (1672,45 ± 0,29) MeV     [2]
Masa powabnego hiperonu Ωco(C=+1)
(powabny hiperon omega 0)
mΩco (2697,5 ± 2,6) MeV     [2]
Masy leptonówPoczątek
Masa elektronu me (0,51099892 0,00000004) MeV
(9,1093826 ± 0,0000007) · 10-31 kg
(548,57990945 ± 0,00000024) · 10-6 u
    [2]
Masa mionu mμ (105,658369 ± 0,000009) MeV
(0,18835314 ± 0,00000002) · 10-27 kg
(0,1134289264 ± 0,0000000030) u
    [2]
Masa leptonu τ mτ (1779,99 ± 0,29) MeV
    [2]
Masa neutrina elektronowego νe < 3 eV
    [2]
Masa neutrina mionowego ντ < 0,19 MeV
    [2]
Masa neutrina taonowego ντ < 18,2 MeV
    [2]
Masy mezonówPoczątek
Masa pionu π ± (S=C=B=0)
(mezon pi +/-)
mπ± (139,57018 ± 0,00035) MeV
    [2]
Masa pionu π o (S=C=B=0)
(mezon pi 0)
mπo (134,9766 ± 0,0006) MeV
    [2]
Masa mezonu η (S=C=B=0)
(mezon eta)
mη (547,75 ± 0,12) MeV
    [2]
Masa mezonu K± (S = ± 1, C=B=0)
(mezon K +/-) <-- mezon k masa mezonu k -->
mK± (493,677 ± 0,016) MeV
    [2]
Masa mezonu Ko (S = ± 1, C=B=0)
(mezon K 0)
mKo (497,648 ± 0,022) MeV
    [2]
Masa mezonu D± (C = ± 1)
(mezon D +/-)
mD± (1869,4 ± 0,5) MeV
    [2]
Masa mezonu Do (C = ± 1)
(mezon D 0)
mDo (1864,6 ± 0,5) MeV
    [2]
Masa dziwnego mezonu D±s (C = S = ± 1)
(dziwny mezon D +/-, dawniej F)
mD± (1968,3 ± 0,5) MeV
    [2]
Masa dolnego mezonu B± (B = ± 1)
(dolny mezon B +/-)
mB± (5279,0 ± 0,5) MeV
    [2]
Masa dolnego mezonu Bo (B = ± 1)
(dolny mezon B 0)
mBo (5279,4 ± 0,5) MeV
    [2]
Masa dolnego, dzwinego mezonu Bos (B = ± 1, S = ± [1*(-1)])
(dolny i dziwny mezon B 0 +/-)
mBos (5369,6 ± 2,4) MeV
    [2]
Masa dolnego, powabnego mezonu B±c (B = C = ± 1)
(dolny i powabny mezon B +/-)
mB±c (6,4 ± 0,4) GeV
    [2]
Masy kwarkówPoczątek
Masa kwarku u
kwark górny (up)
mu od 1,5 do 4 MeV
    [2]
Masa kwarku d
kwark dolny (down)
md od 4 do 8 MeV
    [2]
Masa kwarku s
kwark dziwny (strange)
ms od 80 do 130 MeV
    [2]
Masa kwarku c
kwark powabny (charm)
mc od 1,15 do 1,35 GeV
    [2]
Masa kwarku b
kwark piękny (beauty)
mb od 4,1 do 4,4 GeV
    [2]
Masa kwarku t
kwark prawdziwy (truth)
mt (174,3 ± 5,1) GeV
    [2]
Masy nośników oddziaływanańPoczątek
Masa kwantu γ
(masa kwantu gamma)
mγ < 6 · 10 -17 eV     [2]
Masa bozonu W
mW (80,425 ± 0,038) GeV     [2]
Masa bozonu Z
mZ (91,1876 ± 0,0021) GeV     [2]
Masa gluonu (g)
mg 0     [2]


const@physics.edu.pl