Stałe fizyczne, matematyczne, chemiczne, jednostki - strona głowna
  Home     Stałe fizyczne     Jednostki     Pierwiastki chemiczne     Stałe matematyczne     ¬ródła     Linki     Kontakt  
                   Home Stałe matematyczne

Stałe matematyczne


Stałe matematycznePocz±tek
Nazwa stałej    Oznaczenie    Warto¶ć     Uwagi     ¬ródło
Liczba π (pi)
(ludolfina, liczba Archimedesa)
π
π-1
3,14159265358979...
0,31830988618379...
Więcej cyfr po przecinku...  
Liczba e
(podstawa logarytmu naturalnego,
liczba Eulera, liczba Nepera)
e
e-1
2,71828182845905...
0,36787944117144...
Więcej cyfr po przecinku...  
Stała Eulera γ
0,57721566490153...    
Liczba fi
(złoty podział)
φ
1,618033988749894848204596834...   [3]
Stała Feigenbauma
(delta)
δ
4,6692016091...   [3]
Stała Feigenbauma
(alfa)
α
2,5029078750...   [3]
Stała de Bruijna-Newmana
(lambda)
Λ
> - 2,7 · 10-9   [3]
Stała Erdősa-Borweina EB
1,606695152415291763...   [3]
Stała Mertensa M1
0,2614972128...   [3]
Stała Bruna B2
1,9021605823...   [3]
Stała Bruna B4
0,8705883800...   [3]
Stała Catalana K
0,915965594177...   [3]
Stała Legendre'a B'L
1,08366...   [3]
Stała Sierpińskiego K
2,5849817595792532170658935...   [3]


const@physics.edu.pl