Stałe fizyczne, matematyczne, chemiczne, jednostki - strona głowna
  Home     Stałe fizyczne     Jednostki     Pierwiastki chemiczne     Stałe matematyczne     Źródła     Linki     Kontakt  
                   Home Stałe fizycznePodstawowe stałe fizyki

Podstawowe stałe fizycznePodstawowe stałe fizycznePoczątek
Nazwa stałej    Oznaczenie    Wartość     Uwagi     Źródło
Prędkość światła w próżni c 299792458 m/s   wartość dokładna [1]
Stała Plancka h (6,6260693 ± 0,0000011) · 10-34 J/Hz
  [1]
Stała Plancka
(h kreślone)
ħ = h/2π (1,05457168 ± 0,000000018) · 10-34 J/Hz =
= (6,582 119 15 ± 0,00000056) · 10-22 MeV · s
  [1]
Liczba Avogadra NA (6,0221415 ± 0,0000010) · 1023 mol-1   [1]
Jednostka masy atomowej
1/12 masy atomu węgla 12C
1 u = 1 g · mol-1/NA (1,66053886 ± 0,00000028) · 10-27 kg
(931,494043 ± 0,000082) MeV/c2
  [1]
Stała grawitacyjna GN (6,6742 ± 0,0010) · 10-11 m3/(kg · s2)
(6,7087 ± 0,0010) · 10-39 ħc(GeV/c2)-2
  [1]
Ładunek elektronu
(ładunek elementarny)
e (1,60217653 ± 0,00000014) · 10-19 C =
(4,80320441 ± 0,00000041) · 10-10 esu
  [1]
Ładunek właściwy elektronu -e/me (-1,758882012 ± 0,00000015) · 1011 C/kg   [1]
Klasyczny promień elektronu r0 = µ0e2/4πme (2,817940325 ± 0,000000028) · 10-15 m   [1]
Masa elektronu me (0,510998318 ± 0,000000044) MeV/c2
(9,1093826 ± 0,0000016) · 10-31 kg
  [1]
Masa protonu mp (938,272029 ± 0,000000080) MeV/c2
(1,67262171 ± 0,00000029) · 10-27 kg
(1,00727646688 ± 0,00000000013) u
(1836,15267261 ± 0,00000085) me
  [1]
Masa deuteronu md (1875,61282 ± 0,00016) MeV/c2   [1]
Przenikalność magnetyczna próżni µ0 4π · 10-7 N/A-2 =
= 12,5663706144... · 10-7 N/A-2
wartość dokładna [1]
Przenikalność elektryczna próżni ε0 = 1/µ0c2 8,854187817... · 10-12 F/m wartość dokładna [1]
Impedancja próżni Z0 = µ0c 376, 730 313 461... Ω (ohm) wartość dokładna [1]
Magneton Bohra µB = /2me (927,400 949 ± 0,000080) · 10-26 J/T
(5,788381 804 ± 0,000000 039) · 10-5 eV/T
(13,9962458 ± 0,0000012) · 109 Hz/T
(46,6864507 ± 0,0000040) (m · T)-1
(0,6717131 ± 0,0000012) K/T
  [1]
Magneton jądrowy µN = /2mp (5,050 783 43 ± 0,000 000 43) · 10-27 J/T
(3,152 451 259 ± 0,000 000 021) · 10-8 eV/T
(7,622 593 71 ± 0,000 000 65) MHz/T
(2,542 623 58 ± 0,000 000 22) · 10-2 (m · T)-1
(3,658 2637 ± 0,000 0064) · 10-4 K/T
  [1]
Komptonowska długość fali neutronu λc,n = h/(mnc) (1,3195909067 ± 0,0000000088) · 10-15 m   [1]
Komptonowska długość fali protonu λc,p = h/(mpc) (1,3214098555 ± 0,0000000088) · 10-15 m   [1]
Komptonowska długość fali elektronu λc,e = h/(mec) (2,426310238 ± 0,000000016) · 10-12 m   [1]
Promień Bohra a0 (0,5291772108 ± 0,0000000018) · 10-10 m   [1]
Stała Wiena C = λmaxT (2,897768 ± 0,0000015) · 10 -3 m · K   [1]
Stała Boltzmanna k = R/NA (1,3806505 ± 0,0000024) · 10-23 J/K
(8,617343 ± 0,000015) · 10-5 eV/K
(2,0836644 ± 0,0000036) · 1010 Hz/K
  [1]
Uniwersalna stała gazowa R (8,314472 ± 0,000015) J/(mol · K)   [1]
Objętość mola gazu doskonałego
w warunkach normalnych
T0 = 273,15 K, p0 = 101325 Pa
V0 = RT0/p0 (22,413996 ± 0,000039) · 10 -3 m3/mol   [1]
Liczba Loschmidta n0 (2,6867773 ± 0,0000047) · 1025 m-3   [1]
Kwant strumienia magnetycznego Φ0 = h/2e (2,06783372 ± 0,00000018) · 10-15 Wb   [1]
Kwant cyrkulacji h/2me
h/me
(3,636947550 ± 0,000000024) · 10-4 J/(Hz · kg)
  [1]
Pierwsza stała promieniowania c1 = 2πhc2 (3,74177138 ± 0,00000064) · 10-16 W · m2   [1]
Druga stała promieniowania c2 = hc/k (1,438 7752 ± 0,0000025) · 10-2 m · K   [1]
Stała Rydberga
(liczba falowa Rydberga)
R = µ02mec3e4/8h3 (10973731,568525 ± 0,000073) m-1   [1]
Stała Stefana-Boltzmanna σ = π2k4/60ħ3c2 (5,670400 ± 0,000040) · 10-8 W/(m2 · K4)   [1]
Stała struktury subtelnej α = µ0ce2/2h 7,297352568 ± 0,000000024
1/137,03599911 ± 0,00000046
  [1]
Stała Faradaya F = NAe (96 485,3383 ± 0,0083) C/mol
  [1]
Standardowe przyspieszenie ziemskie gn 9,80665 m/s2 wartość dokładna [1]


const@physics.edu.pl