Stałe fizyczne, matematyczne, chemiczne, jednostki - strona głowna
  Home     Stałe fizyczne     Jednostki     Pierwiastki chemiczne     Stałe matematyczne     ¬ródła     Linki     Kontakt  
                   Home JednostkiPrzedrostki liczbowe

Przedrostki liczbowe wielokrotne i podwielokrotne
(stosowane w układzie SI)


Przedrostek Oznaczenie Mnożnik
jotta Y 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000
zetta Z 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000
eksa E 1018 = 1 000 000 000 000 000 000
peta P 1015 = 1 000 000 000 000 000
tera T 1012 = 1 000 000 000 000
giga G 109 = 1 000 000 000
mega M 106 = 1 000 000
kilo k 103 = 1 000
hekto h 102 = 100
deka da 101 = 10
    100 = 1
decy d 10-1 = 0,1
centy c 10-2 = 0,01
mili m 10-3 = 0,001
mikro µ 10-6 = 0,000 001
nano n 10-9 = 0,000 000 001
piko p 10-12 = 0,000 000 000 001
femto f 10-15 = 0,000 000 000 000 001
atto a 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001
zepto z 10-21 = 0,000 000 000 000 000 000 001
jokto y 10-24 = 0,000 000 000 000 000 000 000 001

Przedrostki stosowane w informatyce
(spoza układu SI)

Oznaczenie Nazwa Warto¶ć
B bajt 1 B
kB kilobajt 1 kB = 1024 B
MB megabajt 1 MB = 1024 kB = 1 048 576 B
GB gigabajt 1 GB = 1024 MB = 1 073 741 824 B
TB terabajt 1 TB = 1024 GB = 1 099 511 627 776 B
PB petabajt 1 PB = 1024 TB = 1 125 899 906 842 624 B
EB eksabajt 1 EB = 1024 PB = 1 152 921 504 606 846 976 B
ZB zettabajt 1 ZB = 1024 EB = 1 180 591 620 717 411 303 424 B
YB jottabajt 1 YB = 1024 ZB = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 B


const@physics.edu.pl