Stałe fizyczne, matematyczne, chemiczne, jednostki - strona głowna
  Home     Stałe fizyczne     Jednostki     Pierwiastki chemiczne     Stałe matematyczne     ¬ródła     Linki     Kontakt  
                   Home ¬ródła


¬RÓDŁA WYKORZYSTANE PODCZAS TWORZENIA STRONY

[ 1 ]    Peter J. Mohr and Barry N. Taylor, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2002
[ 2 ]    S. Eidelman et al., Physics Letters B592, 1 (2004), Review of Particle Physics
[ 3 ]    Wikipedia Wolna Encyklopedia - http://pl.wikipedia.org/wiki/


Uwaga!

W działach zwi±zanych z cz±stkami elementarnymi jest mowa o cz±stkach dolnych, tj. o takich których liczba kwantowa B = ± 1. (od angielskiego "bottom"). Często mówi się "piękno¶ć" zamiast "dolno¶ć" (od ang "beauty"). Nie należy tej liczby kwantowej mylić z liczb± barionow± oznaczan± również jako B (tam gdzie liczba barionowa jest oznaczana przez B, dolno¶ć oznacza się często przez B* ). Konwencja, któr± przyjęto na stronie została zaczerpnięta z [2].const@physics.edu.pl